Khớp Xương Đông Nam Á Vimos

490.000

Trong 1 lọ 170ml gồm: Cao Độc hoạt: 16mg Cao thổ phục linh: 16mg Cao Tang ký sinh: 16mg Cao Thiên niên kiện: 16mg Cao dây đau xương: 12mg
Cao cẩu tích: 12mg Cao Rễ xấu hổ: 12mg Cao Rễ lá lốt: 10mg Cao Bình vôi: 10mg Cao Sói rừng: 10mg Cao Đơn châu: 10mg Bột Nghệ vàng: 8mg.

Vận Chuyển
16k-40k

Nhà Cung Cấp
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT MÔNG CỔ

Bongbi.vn luôn cam kết mang đến khách hàng những sản phẩm chất lượng cao giá tốt nhất thị trường