Hiện tại khi quý khách mua hàng tại bongbi.vn, quý khách có thể thanh toán bằng các hình thức thanh toán bằng tiền mặt:

1. Thanh toán tại điểm giao hàng

– Quý khách thanh toán cho nhân viên giao nhận toàn bộ hoặc phần còn lại của giá trị đơn hàng đã mua (nếu sản phẩm đã được đặt cọc)

– Nếu địa điểm giao hàng ngay tại nơi thanh toán, nhân viên giao hàng của chúng tôi sẽ thu tiền khi giao hàng.